9 0   L A T
P O L S K I E G O    T O W A R Z Y S T W A    F I Z Y C Z N E G O

S E S J A   J U B I L E U S Z O W A

pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Bronisława Komorowskiego

[...] gorliwie i wiernie służyć Narodowi naszemu    
[...] przyczynić się do postępu i, da Bóg, do rozkwitu
Narodu, spełniać nasz obowiązek względem
przyszłych jego pokoleń.

Władysław Natanson
z wystąpienia na zebraniu Założycieli PTF
11 kwietnia 1920 r. na Politechnice Warszawskiej

Komitet Honorowy:
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Włodzimierz Kurnik Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. Janusz Lipkowski Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
prof. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Elżbieta Pyza Prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

 

P R O G R A M   S E  S J I

godz. 11:00   Otwarcie
prof. Wiesław Andrzej Kamiński Prezes PTF
godz. 11:15 Wręczenie nagród PTF
godz. 11:30 Fizyka w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
prof. Andrzej Kajetan Wróblewski
godz. 12:15 Fizyka źródłem innowacji technicznych, które rozwijają cywilizację i wzbogacają kulturę
prof. Ryszard Tadeusiewicz
godz. 12:50 Spintronika dziś i jutro
prof. Tomasz Dietl Laureat Medalu Smoluchowskiego
godz. 13:25 Zamknięcie sesji

 

17 grudnia 2010 r.
Aula Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
(Warszawa, ul. Koszykowa 75)

Sesja Jubileuszowa jest dofinansowywana przez MNiSzW w ramach zadań związanych ze wspieraniem popularyzacji nauki.