Sekcja Kobiet PTF

Zarząd Sekcji Kobiet PTF
Elżbieta Czerwosz - przewodnicząca, Małgorzata Suchańska i Lidia Smentek - członkinie.

Komisja Rewizyjna Sekcji Kobiet PTF
Aleksandra Kopystyńska - przewodnicząca, Teresa Grycuk i Zofia Gołąb-Meyer - członkinie.