Sprawozdanie z pierwszego zebrania Sekcji Kobiet Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Spotkanie w dniu 15 listopada 2008 roku odbyło się w Warszawie przy ul. Hożej 69 na terenie Zakładu Optyki IFD. Porządek dzienny przewidywał:
 1. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej,
 2. Zatwierdzenie wcześniej rozesłanego regulaminu Sekcji,
 3. Ustalenie sposobu i kolejności głosowań,
 4. Zgłoszenie kandydatur do zarządu Sekcji i ustalenie zasad jego konstytuowania się,
 5. Wybór Przewodniczącego Sekcji Kobiet,
 6. Wybór dwóch członków Zarządu Sekcji,
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawy bieżące:
  • Sprawozdanie z wyjazdu na Międzynarodową Konferencję do Seulu,
  • Sprawy finansowe,
  • Cele i plan działania.
 9. Wolne wnioski
W zebraniu uczestniczyło 7 osób.
Ad 1. Na przewodniczącą zebrania wybrano Małgorzatę Suchańską. Do jednoosobowej komisji skrutacyjnej wybrano Teresę Grycuk.
Ad 2. Regulamin Sekcji zatwierdzono jednomyślnie.
Ad 3. Postanowiono, by w pierwszej kolejności wybrać przewodniczącą Sekcji Kobiet, a następnie zarząd. Po zgłoszeniu kandydatur głosowanie będzie tajne.
Ad 4 i 5. Na przewodniczącą Sekcji zgłoszono Elżbietę Czerwosz. W tajnym głosowaniu oddano na nią 7 głosów (sześć kartek, siódma osoba głosowała elektronicznie).
Ad 6. Do Zarządu sekcji zgłoszono panie Małgorzatę Suchańską i Lidię Smentek. W wyniku tajnego głosowania każda z pań uzyskała siedem ważnie oddanych głosów (sześć kartek, siódma osoba głosowała elektronicznie).
Ad 7. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 osoby: Teresę Grycuk, Aleksandrę Kopystyńską i Zofię Gołąb-Meyer. W tajnym głosowaniu każda z pań uzyskała 7 głosów (sześć kartek, siódma osoba głosowała elektronicznie). Przewodniczącą komisji została wybrana Aleksandra Kopystyńska.
Ad 8. Po krótkim sprawozdaniu z przebiegu Międzynarodowej Konferencji Women In Physics, która w październiku 2008 roku odbyła się w Seulu, omawiano sprawy bieżące.
A) Postanowiono wystąpić do pani minister szkolnictwa wyższego o monitorowanie zarobków kobiet naukowców w zestawieniu z zarobkami mężczyzn o takim samym wykształceniu i pozycji zawodowej.
B) Postanowiono zintensyfikować przekonywanie uczennic do wyboru studiów w zakresie nauk ścisłych, w tym fizyki. W tym celu można wykorzystać czasopismo dla nauczycieli wydawane w Toruniu.
C) Postulowano nawiązanie kontaktu z Europejską Platformą Kobiet.
D) Warto apelować do firm kosmetycznych o sponsorowanie naszej działalności przez zostanie członkiem wspierającym PTF. Warto mieć swoje logo.
E) Jednym z najważniejszych celów naszej działalności jest wspieranie pracy naukowej kobiet przez organizowanie konferencji naukowych. Nagradzanie ważnych osiągnięć naukowych kobiet lub ich sukcesów dydaktycznych na wszystkich poziomach nauczania.
F) Wreszcie przyciągnięcie jak największej liczby pań do naszej Sekcji.

Zebranie protokółowała Aleksandra Kopystyńska