Elektroniczna baza członków Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Elektroniczna baza członków PTF działa od czerwca 2002 r. i została przygotowywana przez Zarządy Oddziałów PTF w oparciu o aktualizowane dane podane przez członków w deklaracji członkowskiej. Baza jest przeznaczona do realizacji celów statutowych Towarzystwa i jest przechowywana na serwerze PTF w Zarządzie Głównym PTF.

Dostęp do bazy jest możliwy z przeglądarek internetowych Internet Explorer 5.0, Mozilla 1.x, Netscape 6.x, Opera 6.x (lub ich nowszych wersji) przez wpisanie w okienku przeglądarki https://ptf.fuw.edu.pl/. Dostęp mają członkowie Zarządów Oddziałów (w zakresie danych członków swego Oddziału) i Zarządu Głównego (w zakresie danych wszystkich członków): wszystkie te osoby te mają prawo przeglądania danych i ich przeszukiwania, a także pobierania danych w postaci list z wybranymi danymi (listy skarbnika, listy sekretarza lub dowolnie skomponowanej listy) i wykorzystywania ich na swoim komputerze (np. uzyskany plik lista.txt można wczytać do Excela itp.). Jedna osoba w każdym Zarządzie (zwykle sekretarz) ma dodatkowo prawo wprowadzania i aktualizowania danych w bazie.

Publicznie dostępna na stronach WWW jest jedynie lista członków PTF. Każdy członek PTF ma prawo otrzymać z Zarządu Oddziału (np. w postaci strony *.html) zbiór danych dotyczących jego osoby i w razie potrzeby poprosić o ich aktualizację.

Przewodniczący i sekretarz każdego Zarządu Oddziału otrzymali od administratora bazy ID i hasła dwóch kont dostępu: jednego w pełnym zakresie (wpisywanie i przeglądanie), drugiego - tylko przeglądanie.

W sprawach dotyczących bazy proszę się kontaktować z koordynatorem WWW PTF lub administratorem bazy.


ZA, wrzesień 2003 r.