Sekcja Polskiego Towarzystwa Fizycznego:
Fizyka w ekonomii i naukach społecznych (FENS)

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Sekcji FENS

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu Sekcji:
Dariusz Grech
Janusz Hołyst
Ryszard Kutner
Danuta Makowiec
Olaf Morawski
Uczestnicy spotkania przedstawili własne zainteresowania badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. Dyskutowali o związku badań prowadzonych w ramach ekonofizyki z rynkiem finansowym oraz z działalnością firm rynkowych.
Na posiedzeniu opracowany został:

Ramowy plan działania Sekcji FENS w 2004 roku

  1. Przygotowanie stromy internetowej FENS. Zamieszczenie na stronie WWW informacji dotychczasowej działalności poszczególnych ośrodków. (Przesyłamy abstrakty, linki, informacje o konferencjach, prace licencjacie, magisterskie, doktorskie, projekty oraz materiały z wykładów).
  2. Zorganizowanie Krajowego Workshopu dla 15-20 osób z udziałem ekonomistów, socjologów i praktyków: 18-19 listopad (piątek, sobota), Warszawa: J. Hołyst, R.Kutner
  3. Wybór i zaproszenie na Workshop ekspertów od analizy ryzyka: O. Morawski.
  4. Sponsoring od firm prywatnych, wsparcie marketingowe ze strony HP: O. Morawski
  5. Zgłaszanie własnych wyników, produktów, które mogą być urynkowione do Olafa Morawskiego
Warszawa, 08 maja 2004 r.