Sekcja Polskiego Towarzystwa Fizycznego:
Fizyka w ekonomii i naukach społecznych (FENS)

Bieżące działania i projekty