Sekcja Polskiego Towarzystwa Fizycznego:
FIZYKA W EKONOMII I NAUKACH SPOŁECZNYCH (FENS)

W trakcie Piątego Sympozjum Sekcji "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych" (FENS) Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które odbyło się na SGGW w Warszawie, w dniach 25-27 listopada 2010 r. mialo miejsce Walne Zebranie Członków Sekcji FENS. Zebranie wybrało na najbliższe dwa lata Zarząd Sekcji oraz Komisję Rewizyjną.

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2011 - 2013

1. Prof. dr hab. Janusz Hołyst (Przewodniczący), Politechnika Warszawska

2. Dr Dariusz Grech, (Wiceprzewodniczący), Uniwersytet Wrocławski

3. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński

4. Prof. nzw. dr hab. Ryszard Kutner (Sekretarz), Uniwersytet Warszawski

5. Dr Jarosław Kempczyński, McKinsey&Company - Polska

6. Dr hab. Jan Sładkowski, Uniwersytet Śląski

7. Doc. dr hab. Danuta Makowiec, Uniwersytet Gdański

8. Dr Janusz Miśkiewicz, Akademia Rolnicza, Wrocław

9. Doc. dr hab. Arkadiusz Orłowski, IF PAN Warszawa, KI SGGW Warszawa

10. Prof. dr hab. Stanisław Drożdż, IFJ PAN Kraków, Uniwersytet Rzeszowski

Komisja Rewizyjna Sekcji FENS w kadencji 2011 - 2013

1. Dr Paweł Oświęcimka, IFJ PAN

2. Dr Ryszard Wojnar, IPPT PAN

3. Dr hab. Tomasz Werner, Uniwersytet Warszawski

4. Dr hab. Krzysztof Malarz, AGH

Regulamin Działania Sekcji PTF Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych dostępny jest pod adresem: http://ptf.fuw.edu.pl/regsekc.html

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2004 - 2006

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2006 - 2009

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2009 - 2011