Sekcja Polskiego Towarzystwa Fizycznego:
FIZYKA W EKONOMII I NAUKACH SPOŁECZNYCH (FENS)

W trakcie Drugiego Sympozjum Sekcji "Fizyka w Ekonomii i Naukach Spolecznych" (FENS) Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które odbyło się w Krakowie, w dniu 22 kwietnia 2006 r. odbyło się rownież Walne Zebranie Członków Sekcji FENS. Zebranie wybrało Zarząd Sekcji na najbliższe dwa lata.

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2006 - 2009

1. Janusz Hołyst (Przewodniczący), Politechnika Warszawska

2. Dr Dariusz Grech, (Wiceprzewodniczący), Uniwersytet Wrocławski

3. Dr hab. Karol Życzkowski, (Wiceprzew.), Uniwersytet Jagielloński

4. Prof. nzw. dr hab. Ryszard Kutner (Sekretarz), Uniwersytet Warszawski

5. Dr Jarosław Kempczyński, McKinsey&Company - Polska

6. Dr hab. Jan Kisiel, Uniwersytet Śląski

7. Łukasz Kociuba - SAS Institute, Poland

8. Dr hab. Danuta Makowiec, Uniwersytet Gdański

9. Dr Janusz Miśkiewicz, Akademia Rolnicza, Wrocław

10. Dr Olaf Morawski, Hewlett Packard - Polska

11. Doc. dr hab. Arkadiusz Orłowski, IF PAN

12. Dr Ryszard Wojnar, IPPT PAN

Regulamin Działania Sekcji PTF Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych dostępny jest pod adresem: http://ptf.fuw.edu.pl/regsekc.html

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2004 - 2006