Sekcja Polskiego Towarzystwa Fizycznego:
FIZYKA W EKONOMII I NAUKACH SPOŁECZNYCH (FENS)

W trakcie Czwartego Sympozjum Sekcji "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych" (FENS) Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które odbyło się w Rzeszowie, w dniu 9 maja 2009 r. odbyło się również Walne Zebranie Członków Sekcji FENS. Zebranie wybrało na najbliższe dwa lata Zarząd Sekcji oraz Komisję Rewizyjną.

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2009 - 2011

1. Prof. dr hab. Janusz Hołyst (Przewodniczący), Politechnika Warszawska

2. Dr Dariusz Grech, (Wiceprzewodniczący), Uniwersytet Wrocławski

3. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński

4. Prof. nzw. dr hab. Ryszard Kutner (Sekretarz), Uniwersytet Warszawski

5. Dr Jarosław Kempczyński, McKinsey&Company - Polska

6. Dr hab. Jan Sładkowski, Uniwersytet Śląski

7. Doc. dr hab. Danuta Makowiec, Uniwersytet Gdański

8. Dr Janusz Miśkiewicz, Akademia Rolnicza, Wrocław

9. Doc. dr hab. Arkadiusz Orłowski, IF PAN

Komisja Rewizyjna Sekcji FENS w kadencji 2009 - 2011

1. Dr Paweł Oświęcimka, IFJ PAN

2. Dr Ryszard Wojnar, IPPT PAN

3. Dr hab. Tomasz Werner, Uniwersytet Warszawski

4. Dr hab. Krzysztof Malarz, AGH

Regulamin Działania Sekcji PTF Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych dostępny jest pod adresem: http://ptf.fuw.edu.pl/regsekc.html

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2004 - 2006

Zarząd Sekcji FENS w kadencji 2006 - 2009