Ekonofizyka na wyższych uczelniach

* Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Uwaga: gościnne hasło dostępu można uzyskać wysyłając email zatytułowany "hasło dostępu do seminarium" na adres erka@fuw.edu.pl