Uczestnictwo w Sekcji PTF FENS


1. Prof. dr hab. Janusz Hołyst

Faculty of Physics and Center of Excellence for Complex Systems Research

Warsaw University of Technology

email: jholyst@if.pw.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
2. Doc. dr hab. Arkadiusz Orłowski

Instytut Fizyki PAN

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

email: orlow@ifpan.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
3. Dr Dariusz Grech

Instytut Fizyki Teoretycznej

Uniwersytet Wrocławski

email: dgrech@ift.uni.wroc.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
4. Dr Janusz Miśkiewicz

Institute of Theoretical Physics, Wroclaw University

Akademia Rolnicza, Wrocław

email: jamis@ozi.ar.wroc.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
5. Dr Jarosław Kempczyński

Manager of Research and Information

McKinsey&Company - Polska

email: Jaroslaw_Kempczynski@mckinsey.com

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
6. Dr Olaf Morawski

Hewlett Packard

Polska

email: olaf_morawski@hp.com

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
7. Dr hab. Danuta Makowiec

Institute of Theoretical Physics and Astrophysics

Gdańsk University

email: fizdm@univ.gda.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
8. Prof. dr hab. Karol Życzkowski

Institute of Physics

Jagiellonian University

email: karol@tatry.if.uj.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
9. Prof. nzw.dr hab. Ryszard Kutner

Division of Physics Education, Institute of Experimental Physics

Department of Physics, Warsaw University

email: erka@fuw.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
10. Łukasz Kociuba

Academic Initiative Coordinator

SAS Institute, Poland

email: Lukasz.Kociuba@spl.sas.com

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.03.13
11. Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski

Faculty of Physics and Nuclear Techniques

University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland

email: kulakowski@novell.ftj.agh.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.06.23
12. Dr Krzysztof Malarz

Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology

email: malarz@agh.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.06.24
13. Dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Instytut Fizyki

Akademia Świętokrzyska

email: wlod@pu.kielce.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.12.06
14. Dr Barbara Pabjan

Institute of Sociology

Wrocław University

email: bpabjan@uni.wroc.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2004.12.20
15. Dr Ryszard Wojnar

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

PAN

email: rwojnar@ippt.gov.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2005.02.03
16. Dr hab. Jan Kisiel

Instytut Fizyki

Uniwersytet Śląski

email: jan.kisiel@us.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2006.04.22
17. Prof. dr hab. Robert Kosiński

Wydział Fizyki

Politechnika Warszawska

email: kosinski@if.pw.edu.pl

Data wstapienia do Sekcji PTF FENS: 2006.12.11
18. Marcin Abram
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński
email: marcin.abram@uj.edu.pl
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009
19. Andrzej Buda
Wydawnictwo Niezależne z siedzibą we Wrocławiu
email: andrzejbuda@tlen.pl
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009
20. Marta Iwan
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Uniwersytet Gdański
email: iwan.marta@gmail.com
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009
21. Aleksander Jakimowicz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
email: jakimow@econ.uni.torun.pl
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009
22. Andrzej Jarynowski
Instytut Matematyki i Informatyki
Politechnika Wrocławska
email: gula@rudy.mif.pg.gda.pl
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009
23. Sławomir Mentzen
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekonofizyki
przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
email: smentzen@op.pl
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009
24. Rafał Rak
Instytut Fizyki
Uniwersytet Rzeszowski
email: rafalrak@univ.rzeszow.pl
Data wstąpienia do Sekcji PTF FENS: 09.05.2009