VIII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków
Spała, 4 - 11 czerwca 1995 r.

 

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (MTMF) jest imprezą cykliczną, organizowaną co roku w innym kraju, w której uczestniczą pięcioosobowe drużyny uczniów szkół średnich. Oficjalnymi językami MTMF są język angielski i rosyjski. Polskie drużyny biorące udział w MTMF są wyłaniane w Turnieju Młodych Fizyków organizowanym przez PTF.

VIII MTMF odbył się w dniach 4 - 11 czerwca 1995 r. w Spale. Turniej zorganizowało PTF przy istotnej pomocy Instytutu Fizyki PAN, oraz Wydziału Fizyki UW. W turnieju wzięło udział piętnaście drużyn z dwunastu krajów: Białorusi, Czech, Finlandii, Gruzji, Holandii, Niemiec (2 drużyny), Polski (2 drużyny - z I LO im. T. Kosciuszki w Legnicy i z XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie), Rosji (2 drużyny), Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier. Byli takze obecni obserwatorzy z Izraela, Litwy, Łotwy, Słowenii i Szwecji oraz prof. G. Tibell, przedstawiciel Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zawody odbyły się w trzech etapach. W wyniku eliminacji dziewięć drużyn zostało zakwalifikowanych do półfinału, a następnie trzy z nich do finału. Pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Niemiec, drugie miejsce przyznano zespołom Czech i Węgier. Pozostałym drużynom półfinałowym, t.j. reprezentacjom Gruzji, Białorusi, Holandii, Słowacji oraz obu drużynom polskim, przypadło w udziale trzecie miejsce. Najlepszym uczestnikom turnieju przyznano nagrody indywidualne i wyróżnienia. Wśród odznaczonych znaleźli się dwaj polscy uczniowie: piętnastoletni G. Klima z Legnicy (najmłodszy uczestnik) oraz J. Zieliński z Warszawy.

Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki funduszom uzyskanym z Fundacji Stefana Batorego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej i Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki. Organizacje turnieju wspomogły także, m. in. przez ufundowanie nagród, ELBOX (wytwórnia pomocy dydaktycznych), OPTIMUS SA - Oddzial Warszawa, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, wojewoda piotrkowski oraz kurator Oświaty i Wychowania woj. piotrkowskiego.

Przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego VIII MTMF, którego przebieg i atmosferę wysoko ocenili zarówno uczestnicy jak i obserwatorzy, był przedstawiciel PTF, A. Nadolny (Warszawa).

IX Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 29.06 - 6.07. 1996 r. w Gruzji. Wszyscy zainteresowani turniejem proszeni są o kontakt z Regionalnymi Komitetami Organizacyjnymi:
- mgr U. Woźnikowska-Bezak, Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, tel.fax (0-32) 518593,
- dr A. Nadolny, Instytut Fizyki PAN, Al. Lotnikow 3246, 02-668 Warszawa, fax (0-22) 430 926.