Komisja PTF ds. Obchodów Światowego Roku Fizyki 2005

Kadencja 2006-2009

Kadencja 2004-2005 Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. Marta Kicińska Habior - przewodnicząca
2. Maciej Kolwas
3. Maciej Geller
4. Magdalena Fikus
5. Jan Grabski
6. Wiktor Niedzicki
7. Stanisław Latek
8. Ryszard Sosnowski

Polska strona Światowego Roku Fizyki 2005.