Komisja PTF ds. Centralnego Zbierania Składek Członkowskich

Kadencja 2006-2009
Komisja została powołana przez Zarząd Głowny PTF 28 lutego 2009 r. dla przygotowania procedury i zasad centralnego zbierania składek członkowskich.
1. Krzysztof Dzierżęga,
2. Jacek Mazur,
3. Roman Puźniak.