LISTA DELEGATÓW
na Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego
w dniu 11 września 2007 r. w Szczecinie

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
1. Krzysztof Szymański
2. Mirosława Żuber

ODDZIAŁ BYDGOSKI
3. Grażyna Balcerowska
4. Stefan Kruszewski
5. Beata Pietrewicz
6. Małgorzata Pyskir

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI
7. Wojciech Gruhn
8. Anna Przybył
9. Arkadiusz Mandowski

ODDZIAŁ GDAŃSKI
10. Bolesław Augustyniak
11. Ryszard Drozdowski
12. Małgorzata Grus
13. Grażyna Jarosz
14. Andrzej Kuczkowski

ODDZIAŁ GLIWICKI
15. Andrzej Klimasek
16. Krystyna Skrodzka

ODDZIAŁ KATOWICKI
17. Katarzyna Czajka
18. Cezary Filipiuk
19. Maciej Maśka
20. Krystian Roleder
21. Jerzy Warczewski
22. Marek Zrałek

ODDZIAŁ KIELECKI
23. Aldona Kubala-Kukuś
24. Urszula Majewska
25. Małgorzata Wysocka-Kunisz

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
26. Maria Baster-Grząślewicz
27. Bogdan Bogacz
28. Zofia Gołąb-Meyer
29. Krzysztof Fiałkowski
30. Małgorzata Nowina-Konopka
31. Reinhard Kulessa
32. Edward Malec
33. Zbigniew Stachura
34. Łukasz Stępień
35. Stanisław Wróbel
36. Ryszard Zach
37. Jerzy Zachorowski

ODDZIAŁ LUBELSKI
38. Stanisław Hałas
39. Jerzy Meldizon
40. Janina Szaran
41. Maria Trajdos
42. Mirosław Trociuk
43. Jerzy Żuk

ODDZIAŁ ŁÓDZKI
44. Paweł Barczyński
45. Bogusław Broda
46. Edward Kapuścik
47. Janusz Kuliński
48. Marian Stepinski

ODDZIAŁ OPOLSKI
49. Halina Pieta
50. Maria Salbert-Miszke

ODDZIAŁ POZNAŃSKI
51. Bronisław Arcimowicz
52. Danuta Bauman
53. Jacek Goc
54. Bogdan Idzikowski
55. Wojciech Nawrocik
56. Irena Jacyna - Onyszkiewicz
57. Roman Świetlik

ODDZIAŁ RZESZOWSKI
58. Andrzej Ceglarz
59. Marta Gliwska-Rybczyk
60. Małgorzata Klisowska
61. Aleksander Sokołowski

ODDZIAŁ SŁUPSKI
62. Włodzimierz Tomin
63. Tomasz Wróblewski

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
64. Jerzy Stelmach
65. Ewa Weinert-Rączka
66. Janusz Typek

ODDZIAŁ TORUŃSKI
67. Grzegorz Karwasz
68. Krystyna Mieloszyk
69. Józef Szudy
70. Józefina Turło

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
71. Zygmunt Ajduk
72. Elżbieta Auguścik
73. Szymon Bauch
74. Jerzy Garbarczyk
75. Krystyna Jabłońska
76. Piotr Jaśkiewicz
77. Mirosław Karpierz
78. Zbigniew Kaszkur
79. Maciej Kolwas
80. Krystyna Kolwas
81. Marek Kowalski
82. Bogdan Lesyng
83. Aleksandra Miłosz
84. Jan Mostowski
85. Roman Pużniak
86. Tadeusz Stacewicz
87. Zuzanna Suwald
88. Andrzej Wysmołek

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
89. Przemysław Dereń
90. Bernard Jancewicz
91. Zbigniew Kletowski
92. Włodzimierz Salejda
93. Stanisława Szarska

ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI
94. Mirosława Koprowska
95. Andrzej Więckowski