Foto: Jakub Dudek (uczeń LO w Strzelnie)
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji fizycznej pod tablicą pamiątkową w Strzelnie. Foto: Tomasz Kardaś

Zob. także:
- inne zdjęcia
- T. Kardaś, S. Kardaś, Albert Abraham Michelson - noblista ze Strzelna, Foton 84 (2004)
- Noblista ze Strzelna
- A virtual tour of life and Science of Albert A. Michelson
- Guide to the Albert A. Michelson Papers