POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

NAGRODA PTF ZA POPULARYZACJĘ FIZYKI
OD 1993, IM. KRZYSZTOFA ERNSTA OD 2003, MEDAL OD 2005


2011
Wojciech Nawrocik(Poznań)
2002
Krzysztof Ernst(Warszawa)

Jerzy Stelmach(Szczecin)
2001
Małgorzata Klisowska(Rzeszów)
2010
Anna Hajdusianek(Wrocław)
2000
Urszula Woźnikowska-Bezak
2009
Jan Stankowski(Poznań)

Grażyna Jackowicz-Korczyńska
2008
Stanisław Bajtlik(Warszawa)

Beata Ryl(Katowice)
2007
Andrzej Maziewski(Białystok)
1999
Wiktor Niedzicki(Warszawa)
2006
Piotr Pierański(Poznań)
1997
Piotr Cieśliński(Warszawa)
2005
Maciej Geller(Warszawa)

Stanisław Mrówczyński(Kielce)
2004
Jan Gaj(Warszawa)
1995
Andrzej Drzewiński(Wrocław)
2003
Jerzy Jarosz


Jacek Wojtkiewicz(Warszawa)

Aneta Szczygielska

1993
Waldemar Gorzkowski(Warszawa)

Janina Pawlik(Katowice)