Piotr Rączka

   Rok urodzenia: 1958
Tytuł i stopień naukowy: dr
Miejsce pracy i stanowisko: Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, adiunkt
Działalność naukowa i dydaktyczna:
- Po ukończeniu studiów w 1981 roku rozpoczął pracę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystent w Instytucie Geofizyki, a po zrobieniu doktoratu z kwantowej teorii pola, od 1991 r. jako asystent, a potem adiunkt w Instytucie Fizyki Teoretycznej. W 1996 roku otrzymał stypendium brytyjskiego towarzystwa The Royal Society, dzięki któremu spędził rok w Wielkiej Brytanii na uniwersytecie w Durham. Dużym sukcesem dr. Rączki w pracy dydaktycznej w IFT UW było zorganizowanie i poprowadzenie w latach 2004-2008 dwusemestralnego autorskiego wykładu Podstawy Fizyki Współczesnej dla II i III roku studiów licencjackich. W 2008 roku przeszedł do Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie zajął się zagadnieniami związanymi z kontrolowaną syntezą termojądrową z utrzymaniem inercyjnym. Obecnie naucza także fizyki według programu International Baccalaureate w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Maturą Międzynarodową przy ul. Raszyńskiej w Warszawie.
- W latach 1995-2000 uczestniczył w przedsięwzięciu edukacyjnym, którego celem było opracowanie i rozpropagowanie niestandardowych metod nauczania fizyki na poziomie gimnazjum i liceum, wzorowanych na metodach stosowanych przez grupę prof. Kennetha Wilsona z Ohio State University i prof. Lillian McDermott z University of Washington. Wymiernym efektem tych prób było przetłumaczenie i doprowadzenie do wydania podręcznika do metody McDermott.
- Jest autorem bądź współautorem przekładów z angielskiego czterech podstawowych podręczników akademickich wydanych przez PWN, a także autorem przekładu pięciu książek popularnonaukowych wydanych przez wydawnictwa Prószyński i S-ka oraz CiS.
Działalność organizacyjna:
Od czterech lat jest przewodniczącym rady nadzorczej średniej wielkości spółdzielni mieszkaniowej.