Tabela 7. Jednostki podstawowe SI.
Wielkość      Nazwa      Symbol

Długość      metr      m
Masa      kilogram      kg
Czas      sekunda      s
Natężenie prądu elektrycznego      amper      A
Temperatura termodynamiczna      kelwin      K
Ilość materii      mol      mol
Światłość      kandela      cd
 
Jednostki uzupełniające używane w układzie SI
Kąt płaski      radian      rad
Kąt bryłowy      steradian      sr

 

 

Tabela 8. Jednostki pochodne SI.

Wielkość   Nazwa      Symbol   Jednostka      Wymiar

Częstotliwość   herc      Hz        s-1
Siła   niuton      N        kg m/s2
Ciśnienie   paskal      Ps   N/m2      kgm-1/s2
Energia, praca   dżul      J   N m      kg m2/s2
Moc   wat      W   J/s      kg m2/s3
Ładunek elektryczny   kulomb      C        A s
Napięcie elektryczne   wolt      V   J/C, W/A      kg m2 s-3 A-1
Natężenie pola elektrycznego   wolt na metr        V/m, N/C      kg m s-3 A-1
Pojemność elektryczna   farad      F   C/V      kg-1 m-2 s4 A2
Opór elektryczny   om      $ \Omega$   V/A      kg m2 s-3 A-2
Przewodność elektryczna   simens      S   A/V, $ \Omega^{-1}_{}$      kg-1 m-2 s3 A2
Strumień magnetyczny   weber      Wb   V s      kg m2 s-2 A-1
Indukcja magnetyczna   tesla      T   Wb/m2      kg s-2 A-1
Natężenie pola magnetycznego   amper na metr             A/m
Indukcyjność magnetyczna   henr      H   Wb/A      kg m2 s-2 A-2
Temperatura Celsiusa   stopień Celsiusa      oC        K
Strumień świetlny   lumen      lm        cd sr
Natężenie oświetlenia   luks      lx   lm/m2      cdsr/m2
Aktywność źródła promieniotwórczego   bekerel      Bq        s-1This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47); Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright © 1997, 1998,1999,Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.