Turniej Młodych Fizyków 2001 zakończony!

Turniej krajowy:

W Turnieju Młodych Fizyków 2001 uczestniczyło 36 drużyn z całej Polski, skupiających blisko 200 uczniów. W pierwszym etapie 17 drużyn nadesłało swoje prace do Pałacu Młodzieży w Katowicach i 19 drużyn do Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Drużyny, których prace zostały najwyżej ocenione, zostały zakwalifikowane do zawodów turniejowych.

W zawodach zorganizowanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach w dniu 5 kwietnia uczestniczyły cztery drużyny reprezentujące:
- IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (3),
- Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach (4),
- I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu (2),
- Grupę Twórczą Quark Pałacu Młodzieży w Katowicach (1)
(liczby w nawiasach przedstawiają kolejność zajętych miejsc).

W zawodach zorganizowanych w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w dniu 6 kwietnia wzięło udział pięć drużyn reprezentujących:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy (1),
- XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi (5),
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (4),
- XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (2),
- XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (3)
(liczby w nawiasach przedstawiają kolejność zajętych miejsc).

Po dwie najlepsze drużyny z zawodów katowickich i warszawskich zmierzyły się w finale Turnieju Młodych Fizyków 2001, który odbył się w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w dniu 2 maja. Zgodnie z Regulaminem w zawodach finałowych obowiązywał język angielski. Grono jurorów, wywodzących się głównie z Instytutu Fizyki PAN, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Macieja Kolwasa z dużą satysfakcją przysłuchiwało się referatom i dyskusjom stojącym na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym. Po nadzwyczaj wyrównanej i emocjonującej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, drugie - drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, trzecie - drużyna Grupy Twórczej "Quark" z Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Skład drużyn finałowych:

1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie: Karolina Kocko - kapitan, Natalia Laskowska, Jan Gutt, Andrzej Hryczuk, Marek Szyprowski, opiekun: mgr Stanisław Lipiński

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy: Magdalena Kubiak - kapitan, Katarzyna Karwacz, Anna Engel, Barbara Pietrawska, Jarosław Kubielas, opiekun: mgr Leopold Stefanek

3. Grupa Twórcza Quark, Pałac Młodzieży w Katowicach: Michał Krupiński - kapitan, Tomasz Kulawik, Krzysztof Smolak, Artur Fijałkowski, Tomasz Tworek, opiekun: mgr Urszula Woźnikowska-Bezak

4. I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu: Marcin Troska - kapitan, Małgorzata Protasewicz, Marcin Kisielowski, Wiktor Kulik, Krzysztof Piwowar, opiekunowie: mgr Joanna Misiura, mgr inż. Andrzej Idzik

Turniej międzynarodowy:

XIV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (XIV MTMF) odbył się w Espoo (Finlandia) w dniach 22 - 29 maja 2001 r. Uczestniczyło w nim 18 drużyn uczniowskich z 16 krajów: Australii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Finlandii, Gruzji, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier.

Polskę reprezentowała drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie - zwycięzca Turnieju Młodych Fizyków 2001 (występowała ona jako drużyna narodowa Poland-national). Do udziału w XIV MTMF organizatorzy zaprosili dodatkowo, jako drużynę regionalną Poland-Katowice, drużynę Grupy Twórczej "Quark" z Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Podczas Turnieju odbyło się pięć potyczek (angielska nazwa: physics fight), podczas których każda drużyna występowała kolejno w roli referenta, oponenta oraz recenzenta. Istotnym elementem wszystkich potyczek była dyskusja między referentem a oponentem. Wystąpienia, w języku angielskim, były oceniane przez międzynarodowe jury. Trzy drużyny, które uzyskały najwyższe oceny, spotkały się następnie w finale. Były to drużyny Niemiec, Słowacji oraz Australii.

W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce uzyskała drużyna słowacka, dwa drugie miejsca zajęły drużyny z Niemiec i Australii. Jako ciekawostkę warto podać, że drużyna australijska składała się z samych dziewcząt, a referaty pozostałych drużyn finałowych również były wygłoszone przez żeńską część tych drużyn.

Obie polskie drużyny uplasowały się wśród zdobywców trzeciego miejsca. Podróż polskiej reprezentacji do Helsinek została sfinansowana przez Fundację Pro Bono Poloniae.

Pełniejsze informacje o XIV Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków są dostępne na stronie internetowej http://www.tapiolanlukio.fi/iypt2001/

Gratulujemy!