Skład organów PTF na kadencję 2010 - 2013

Prezes PTFSekretarz Generalny PTFSkarbnik PTF

Wiesław A. Kamiński

Bohdan Grządkowski

Piotr Rączka
(od 1.01.2012)

Kazimierz Piotrowski
(do 31.12.2011)

Członkowie Zarządu Głównego PTF

Jacek M. Baranowski

Mariusz P. Dąbrowski - członek wykonawczy

Maria Dobkowska

Henryk Figiel

Jacek P. Goc - członek wykonawczy

Zofia Gołąb-Meyer - członek wykonawczy

Bernard Jancewicz

Stefan Kruszewski

Andrzej Ślebarski

Jerzy Warczewski - członek wykonawczy

Andrzej Zięba

Elżbieta Zipper

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTF

Bronisław Arcimowicz

Katarzyna Buszko

Ewa Kurek - sekretarz

Jerzy Matyjasek

Antoni Paja - przewodniczący
 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego PTF

Longin Gładyszewski - przewodniczący

Kazimierz Grotowski

Teresa Grycuk

Anna Okopińska - sekretarz

Beata A. Pietrewicz

Andrzej Więckowski

Małgorzata Wysocka-Kunisz
  
Komisja Wyborcza PTF

Warszawa, 6 lipca 2009 r.