Lista delegatów na Zebranie Delegatów PTF 9 września 2009 r. w Krakowie

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
1. Maria Tekielak
2. Mirosława Żuber

ODDZIAŁ BYDGOSKI
3. Katarzyna Buszko
4. Stefan Kruszewski
5. Małgorzata Pyskir
6. Alicja Wojtyna-Jodko

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI
7. Wojciech Gruhn
8. Ewa Mandowska
9. Józef Zbroszczyk

ODDZIAŁ GDAŃSKI
10. Andrzej Kuczkowski
11. Małgorzata Kulesza-Grus
12. Józef Sienkiewicz
13. Katarzyna Werel
14. Stanisław Zachara

ODDZIAŁ GLIWICKI
15. Bogusława Adamowicz
16. Jacek Mazur
17. Tadeusz Pustelny

ODDZIAŁ KATOWICKI
18. Jerzy Jarosz
19. Maciej Maśka
20. Marian Paluch
21. Andrzej Ptok
22. Krystian Roleder
23. Jerzy Warczewski
24. Wiktor Zipper

ODDZIAŁ KIELECKI
25. Małgorzata Wysocka-Kunisz

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
26. Maria Baster-Grząślewicz
27. Krzysztof Fiałkowski
28. Henryk Figiel
29. Wojciech Gawlik
30. Zofia Gołąb-Meyer
31. Marek Gołąb
32. Reinhard Kulessa
33. Krzysztof Malarz
34. Małgorzata Nowina-Konopka
35. Ryszard Zach
36. Andrzej Zięba

ODDZIAŁ LUBELSKI
37. Waldemar Berej
38. Wiesław A. Kamiński
39. Janina Szaran
40. Keshra Sangwal
41. Ryszard Taranko
42. Zdzisław Wroński
43. Jerzy Żuk

ODDZIAŁ ŁÓDZKI
44. Stanisław Bednarek
45. Ireneusz Jakubowski
46. Piotr Skurski
47. Tadeusz Wibig

ODDZIAŁ OPOLSKI
48. Halina Pieta
49. Maria Salbert-Miszke

ODDZIAŁ POZNAŃSKI
50. Danuta Bauman
51. Zdzisław Błaszczak
52. Henryk Drozdowski
53. Jacek Goc
54. Bogdan Idzikowski
55. Roman Świetlik

ODDZIAŁ RZESZOWSKI
56. Andrzej Ceglarz
57. Małgorzata Klisowska
58. Jacek Polit
59. Izabela Piotrowska

ODDZIAŁ SŁUPSKI
60. Vlodimir Tomin
61. Tomasz Wróblewski

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
62. Mariusz Dąbrowski
63. Aneta Mika
64. Stanisław Prajsnar

ODDZIAŁ TORUŃSKI
65. Roman Ciuryło
66. Krzysztof Gołębiowski
67. Andrzej Karbowski
68. Grzegorz Karwasz

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
69. Zygmunt Ajduk
70. Elżbieta Auguściuk
71. Szymon Bauch
72. Piotr Jaśkiewicz
73. Mirosław Karpierz
74. Zbigniew Kaszkur
75. Maciej Kolwas
76. Ewa Kurek
77. Bohdan Lesyng
78. Aleksandra Miłosz
79. Jan Mostowski
80. Maria Rowińska
81. Janusz Rybiński
82. Tadeusz Stacewicz
83. Zuzanna Suwald

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
84. Jan Chojcan
85. Jadwiga Girulska
86. Tomasz Greczyło
87. Bernard Jancewicz
88. Kazimierz Jerie
89. Zygmunt Mazur
90. Krzysztof Rogacki
91. Włodzimierz Salejda
92. Stanisława Szarska

ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI
93. Marian Olszowy