Wywiady z polskimi fizykami

 • Polska Akademia Umiejętności w Krakowie - książka Po drogach uczonych (z członkami PAU rozmawia Andrzej M. Kobos):
  tom 1 (2007): Andrzej Białas, Iwo Białynicki-Birula, Andrzej Budzanowski, Wiesław Czyż, Andrzej Fuliński, Kazimierz Grotowski, Andrzej Hrynkiewicz, Jerzy Janik,
  tom 2 (2007): Ryszard Sosnowski, Andrzej Staruszkiewicz, Adam Strzałkowski, Andrzej Trautman, Michał Turała, Andrzej K. Wróblewski, Kacper Zalewski
  tom 3 (2008): Tomasz Dohnalik, Jan Łopuszański, Stefan Pokorski, Adam Sobiczewski, Frank Wilczek (USA), Janusz Zakrzewski
  tom 4 (2009): Andrzej Oleś
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego - wywiady audiowizualne
  Andrzej Bałanda, Andrzej Białas, Andrzej Fuliński, Kazimierz Grotowski, Reinhard Kulessa