POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Biblioteka PTF w Toruniu

Biblioteka PTF została otwarta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1972 r.
Podstawę zbiorów stanowi przekazany w 1968 r. dar prof. Stanisława Mrozowskiego (1902 - 1999).
Kontakt: dr Jacek Jurkowski.
 1. Godziny otwarcia biblioteki: wtorki 12:00 - 13:00.
 2. Biblioteka udostępnia czasopisma i książki członkom PTF oraz pracownikom Instytutu Fizyki UMK. Innym osobom zbiory biblioteki udostępniane są na okres potrzebny do zrobienia odbitki kserograficznej.
 3. Obecnie napływające do biblioteki czasopisma pochodzą z darów członków PTF. Czasopisma Delta i Postępy Fizyki przysyłane są przez redakcje tych czasopism.
 4. Wykaz czasopism otrzymywanych systematycznie (niekiedy z opóźnieniem):
  - American Journal of Physics,
  - Applied Optics,
  - Journal of Optical Society of America B,
  - Optics Letters,
  - Optics and Photonics News,
  - Physical Review A,
  - Physical Review E,
  - Postępy Fizyki,
  - Delta,
  - Physics Today.
 5. Otrzymywane przez bibliotekę czasopisma dotyczące optyki nie są prenumerowane przez Bibliotekę Instytutu Fizyki, w związku z czym są intensywnie wykorzystywane przez pracowników IF UMK.