POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2000

B. Ryl, A. Rycerz,W. Mroszczyk, G.
Jackowicz-Korczynska, E. Strugala, Z. Ajduk, I. Strzalkowski, U.
Woznikowska-Bezak, B. Paczynski, E. Kurek, A. Jazgara, B. Grabowski,
W. Lucznik

  1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2000 otrzymuje prof. dr hab. Bohdan Paczyński za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za odkrycie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego do poszukiwań masywnych obiektów astronomicznych oraz za przewidzenie pozagalaktycznego charakteru błysków gamma.
  2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2000 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Agnieszka Jazgara za pracę Wybrane własności w skali atomowej i subatomowej światów o zmienionych stałych przyrody wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bolesława Grabowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego.
  3. Nagrodę PTF II stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2000 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Łukasz Dobrek za pracę Optyczna metoda generacji wirów w kondensacie Bosego-Einsteina wykonaną pod kierunkiem dr Mariusza Gajdy w Szkole Nauk Ścisłych.
  4. Nagrodę PTF III stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2000 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Adam Rycerz za pracę Ścisła diagonalizacja hamiltonianu oddziałujących fermionów na sieci z jednoczesną optymalizacją ich funkcji falowych jednocząstkowych wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Spałka w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  5. Nagrodę za popularyzację fizyki otrzymuje zespół: mgr Urszula Woźnikowska-Bezak, mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska, mgr Beata Ryl za prowadzenie od 25 lat Grupy Twórczej Quark przy Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
  6. Nagrodę specjalną PTF otrzymuje dr Zygmunt Ajduk za zaangażowanie w uruchomieniu i prowadzeniu internetowej strony PTF.
  7. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje Witold Andrzej Łucznik z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej (Oddział Warszawski) za wieloletnią twórczą, opartą na eksperymencie pracę z młodzieżą
  8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje Wiesław Mroszczyk z II LO im.Jana III Sobieskiego (Oddział Krakowski) za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy z młodzieżą
  9. Wyróżnienia dla nauczycieli otrzymują Ewa Kurek z XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej (Oddział Warszawski) i Ewa Strugała z VI LO im. Ignacego Paderewskiego (Oddział Poznański) za szczególne osiągnięcia w zakresie dydaktyki fizyki.
  10. ZG PTF wystąpił do MEN o nadanie Złotego Krzyża Zasługi dr Waldemarowi Gorzkowskiemu w uznaniu jego niezwykle zaangażowanej działalności na polu edukacji fizyki.

Nagrody oraz dyplomy uznania zostały wręczone laureatom podczas Posiedzenia Plenarnego PTF. Posiedzenie odbyło się w sobotę 13 stycznia 2001r. o godz. 11.00 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, Al. Lotników 32/46.