BIULETYN

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Nr 3 (1995/1997) grudzien 1996 r.

Zarzad Glowny

ul. Hoza 69, 00-681 Warszawa

tel.fax: 6212668

e-mail: ptf@fuw.edu.pl


Posiedzenie Plenarne Zarzadu Glownego PTF

Zgodnie ze statutem PTF w latach, w ktorych nie odbywa sie Zebranie Delegatow PTF, prezes zwoluje Posiedzenie Plenarne ZG, w ktorym biora udzial, procz czlonkow ZG, czlonkowie Komisji Rewizyjnej PTF, przewodniczacy komisji, oddzialow i sekcji Towarzystwa, redaktorzy czasopism PTF i zaproszeni goscie. Termin tego posiedzenia przypadl wiec na rok 1996 i odbylo sie ono 14 grudnia.

Zebrani zapoznali sie ze sprawozdaniem ZG PTF i Komisji Rewizyjnej PTF z dzialalnosci w pierwszym roku nowej kadencji. Praca ZG PTF zostala przez Komisje Rewizyjna oceniona bardzo przychylnie.

Z przyjemnoscia informujemy, ze PTF przyznalo Arkadiuszowi Wojsowi z Wroclawia doroczna nagrode statutowa im. Arkadiusza Piekary za wyrozniajaca sie prace magisterska, ktora stanowi zbior publikacji w renomowanych czasopismach Kropki kwantowe.

Poza sprawozdaniami z dzialalnosci Zarzadu Glownego zebrani zapoznali sie takze z nastepujacymi informacjami:

- Przewodniczacy Oddzialu Katowickiego PTF i zarazem Komitetu Organizacyjnego XXXIV Zjazdu Fizykow Polskich (Katowice, 15-18 wrzesnia 1997 r.) Jerzy Warczewski omowil wstepne przygotowania do zjazdu - zaproszenia wybitnych wykladowcow, w tym laureatow nagrody Nobla. Skladka zjazdowa wyniesie 130 zl., dla czlonkow PTF 100 zl., dla nauczycieli i studentow 50 zl.

- W. Kopczynski, czlonek Kolegium Redakcyjnego Delty, przedstawil aktualna sytuacje tego pisma.

- Prezes PTF przedstawil wysunieta przez Polskie Towarzystwo Chemiczne propozycje nawiazania bliskiej wspolpracy miedzy oboma towarzystwami. Zebrani pozytywnie zaopiniowali te inicjatywe.

W trakcie interesujacej, momentami burzliwej dyskusji zebrani poruszyli miedzy innymi nastepujace sprawy:

- Trudna sytuacja finansowa Towarzystwa i wynikajaca z tego koniecznosc wzmozenia staran o pozyskanie czlonkow wspierajacych oraz poszukiwania nowych zrodel finansowania statutowej dzialalnosci Towarzystwa. Dotacje przyznawane przez KBN i MEN sa przeznaczone jedynie na konkretne zadania, tj. na wydawanie Postepow Fizyki i biuletynow oraz na dofinansowanie zjazdow i konferencji. Dzialalnosc statutowa i utrzymanie struktur organizacyjnych Towarzystwa od lat nie sa juz dotowane.

- Dzialania Towarzystwa majace na celu zapobiezenie dalszemu ograniczaniu nauki fizyki w szkolach oraz odpowiednia popularyzacje wiedzy fizycznej. Nie sluza sprawie watpliwej jakosci programy edukacyjne w telewizji. Natomiast jako niezwykle cenna nalezy odnotowac inicjatywe, Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkolach, zorganizowania wykladow z fizyki dla uczniow kl. V szkoly podstawowej, nie majacych jeszcze w programie tego przedmiotu, na ktorych frekwencja przekroczyla najsmielsze oczekiwania.

- Problemy dzialalnosci organizacyjnej Towarzystwa, a w szczegolnosci przeplywu informacji miedzy czlonkami, Zarzadami Oddzialow i Zarzadem Glownym.

Posiedzenie Plenarne ZG PTF podjelo uchwaly o:

-- Podniesieniu o 25% wysokosci skladek czlonkowskich w roku 1997. W uzasadnieniu podkreslono, ze przyjeta uchwala umozliwi tylko czesciowa rekompensate spadku realnej wartosci skladek, ktorych wysokosc nie byla zmieniana od roku 1995.

-- Objeciu przez PTF patronatu nad organizowanymi w Krakowie w 1997 roku uroczystosciami z okazji 125. rocznicy urodzin i 80. rocznicy smierci Mariana Smoluchowskiego, najwybitniejszego polskiego

fizyka-teoretyka, powszechnie uwazanego za jednego z tworcow fizyki statystycznej oraz nad organizowanymi w Toruniu w roku 1998 obchodami setnej rocznicy urodzin Aleksandra Jablonskiego, zalozyciela torunskiego osrodka badan w dziedzinie fizyki atomowej i molekularnej, uczonego swiatowej slawy, jednego z pierwszych przewodniczacych i czlonka honorowego PTF.

- Wydluzeniu o rok waznosci tytulow Wykladowcow PTF nadanych przez ZG w roku 1995 pieciu osobom (M. Giller, A. Hrynkiewicz, J. Langer, W. Nawrocik, H. Wrembel) na okres dwoch lat. Dzialalnosc Wykladowcow PTF zyskala wysokie uznanie w srodowisku fizykow, a mimo to, jak dotychczas Towarzystwo nie dostalo zadnych srodkow ani od KBN, ani od MEN na ten cel.

- Wprowadzeniu legitymacji czlonkowskiej PTF wedlug wzoru przedstawionego przez ZG. Blankiety legitymacji beda dostepne w oddzialach PTF. Legitymacja bedzie miala postac podobna do stosowanych powszechnie w towarzystwach naukowych w kraju i za granica i otrzyma ja na zyczenie kazdy czlonek PTF wywiazujacy sie terminowo z obowiazkow statutowych.

Posiedzenie Plenarne ZG PTF zdecydowalo takze o zaleceniu Zarzadowi Glownemu ogloszenia konkursu na emblemat PTF oraz przyjelo apel do wszystkich cial statutowych o podjecie staran w celu usprawnienia obiegu informacji wewnatrz Towarzystwa.


Skladki czlonkowskie PTF w roku 1997

Zgodnie z uchwala przyjeta na posiedzeniu plenarnym Zarzadu Glownego PTF 14 grudnia 1996 roku wysokosc skladek czlonkow zwyczajnych wynosi:
- profesorowie i docenci 20 zl.
- studenci i osoby o lacznym stazu pracy do 3 lat 5 zl.
- pozostale osoby 10 zl.
Emeryci i rencisci sa zwolnieni z obowiazku placenia skladek.

Przypomina sie jednoczesnie, ze uchwala Zebrania Delegatow z 19.IX.1995 r. w sprawie wplacania zaleglych skladek w wysokosci rownej skladce obowiazujacej w roku, w ktorym dokonuje sie wplaty dotyczy zaleglosci powstalych poczawszy od roku 1996. Jednak biorac pod uwage dosc pozny termin ustalenia nowych skladek ZG zaleca zbieranie tych zaleglosci wedlug stawek ubieglorocznych do konca marca br.


Wizyta przedstawicieli Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego

W dniach 12--13 grudnia 1996 r. na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego goscila w Warszawie delegacja Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w skladzie: byly prezydent i delegat DPG do Rady EPS prof. H. G. Danielmeyer oraz sekretarz generalny dr V. Haeselbarth.

W trakcie wizyty goscie wraz z prezesem i sekretarzem generalnym PTF spotkali sie z prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. L. Kuznickim, przeprowadzili robocza dyskusje w siedzibie ZG PTF oraz z wielkim zainteresowaniem zwiedzili Warszawe i niektore laboratoria Instytutu Fizyki PAN (Laboratorium MBE i Laboratorium Niskich Temperatur).

W ramach dyskusji w siedzibie ZG PTF omowiono sprawy rozszerzenia wspolpracy miedzy PTF i DPG oraz zaciesnienia wzajemnych kontaktow. Strona polska zostala poinformowana o znacznym zwiekszeniu w najblizszym roku dotacji DPG (WE-Heraeus-Foundation) na wyjazdy polskich fizykow do Niemiec w ramach istniejacej umowy miedzy towarzystwami. Na wniosek przedstawicieli PTF obie strony postanowily podjac dzialania celem utworzenia funduszu Nagrody im. prof. J. Czochralskiego za wybitne osiagniecia w dziedzinie rozwoju zaawansowanych technologii nowych materialow. Nagroda ta bylaby przyznawana wspolnie przez Polskie i Niemieckie Towarzystwa Fizyczne i mialaby charakter miedzynarodowy.


Stypendia PTF dla laureatow Olimpiady Fizycznej

W tym roku PTF po raz drugi przyznalo stypendia laureatom Olimpiady Fizycznej, ktorzy zdecydowali sie podjac studia w dziedzinie fizyki. Szesciu laureatow podjelo takie studia, jednak regulamin przewiduje nie wiecej niz trzy stypendia rocznie, ktore przyznano zdobywcom najlepszych miejsc w finale. Sa nimi:
1. P. Zin - absolwent II LO im. Cypriana Norwida w Jeleniej Gorze, rozpoczal studia na Wydziale Fizyki UW.
2. A. Rycerz -- absolwent V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, rozpoczal studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ.
3. K. Roszkowski -- absolwent V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, rozpoczal studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ.

Zgodnie z regulaminem, stypendium zostanie wyplacone ubieglorocznemu (a takze tegorocznemu) laureatowi J. Siminskiemu, ktory dopiero w tym roku skonczyl szkole i rozpoczal studia na Wydziale Fizyki UW.


Czlonkowie wspierajacy

W poprzednim biuletynie pojawila sie niescisla informacja dotyczaca podzialu skladki czlonkow wspierajacych miedzy oddzialy i Zarzad Glowny. Zgodnie ze starym statutem Towarzystwa czlonkowie wspierajacy byli przypisani do oddzialow i ich skladki w calosci tam wplywaly. Z kolei, w okresie od wejscia w zycie nowego statutu (28.04.1994), zgodnie z ktorym czlonkowie wspierajacy tak jak czlonkowie zwyczajni sa czlonkami oddzialow lub sekcji (par. 15), do ostatniego Zebrania Delegatow (19.09.1995), sprawa podzialu skladek czlonkow wspierajacych w ogole nie byla formalnie uregulowana.


Postepy Fizyki

W polowie listopada dotarlo do Zarzadu Glownego PTF pismo, w ktorym przedsiebiorstwo RUCH, tlumaczac sie wzgledami ekonomicznymi, informuje o zmianach w warunkach prenumeraty Postepow Fizyki. W zwiazku z tym traci waznosc punkt 1. notatki dotyczacej prenumeraty PF, umieszczonej w biuletynie nr 2 (199511997) w dotychczasowym brzmieniu i przybiera nastepujaca postac:

Prenumerate mozna oplacic:
1. w jednostkach kolportazowych RUCH wlasciwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora - dostawa nastepuje w uzgodniony sposob.

Bardziej szczegolowe informacje na ten temat znajduja sie w najnowszym numerze Postepow Fizyki (47 nr 6, 1996).


Konkurs otwarty na emblemat PTF

Zarzad Glowny PTF oglasza konkurs otwarty na emblemat PTF, ktory bedzie stosowany jako pieczec okragla PTF i odznaka czlonkowska. Wiekszosc najstarszych i najszacowniejszych polskich towarzystw naukowych posiada takie emblematy. Szczegolowe warunki konkursu zostana ogloszone w Postepach Fizyki.

Ramowy projekt przewiduje napis w otoku zewnetrznym Polskie Towarzystwo Fizyczne - 1920, w drugim otoku wewnatrz napis Societas Physicorum Poloniae, w trzecim otoku dewize-haslo w jezyku lacinskim i w srodkowym okregu symbol-godlo. Przedmiotem konkursu sa wlasnie dewiza i symbol. Zachecamy wszystkich zainteresowanych do wziecia udzialu w konkursie, ktory ZG chcialby rozstrzygnac do konca czerwca 1997 r.


Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Fizycznego zyczy wszystkim Czlonkom i Sympatykom Towarzystwa Szczesliwego Nowego Roku!


Biuletyn zostal wydany dzieki finansowemu wsparciu KBN.