Szkoła letnia dla nauczycieli w CERN-ie

Podobnie jak w latach 1999-2000 CERN organizuje w lipcu 2001 szkołę letnią dla nauczycieli. Informacje można uzyskać na stronie
http://mlm.home.cern.ch/mlm/hst/HSTatCERN.html.
Wprawdzie termin zgłoszeń jest do 15 stycznia, jednak ponieważ na skutek nieporozumienia akcja nie została wystarczająco rozreklamowana w Polsce, zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane. Zgłoszenia dokonuje się również poprzez internet:
http://home.cern.ch/mlm/hst/01/hstapplication.html.

Jacek Turnau
Europejska Grupa Upowszechniania Fizyki Cząstek