Letnia Szkoła Fizyki w CERN-ie w 2005 r.

W dniach 3-23 lipca 2005 r. odbędzie się Letnia Szkoła Fizyki w CERN-ie pod Genewą dla nauczycieli szkół na poziomie licealnym. Wszystkie informacje na ten temat łącznie z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie
http://teachers.web.cern.ch/teachers/HST2005atCERN.html.
Szkoła prowadzona jest w języku angielskim. CERN pokrywa co roku koszty pobytu i podróży dla jednej lub dwóch osób zgłoszonych z Polski.
Zgłoszenia do 18 marca 2005 r.