Komisja PTF Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań

Kadencja 2011-2013
1. prof. dr hab. Krzysztof Rusek - przewodniczący
2. prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
3. prof. dr hab. Marek Jeżabek
4. prof. dr hab. Jan Pluta
5. prof. dr hab. Jan Styczeń
6. prof. dr hab. Adam Maj
7. prof. dr hab. Zbigniew Majka
8. prof. dr hab. Krystyna Ławniczak-Jabłońska
9. prof. dr hab. inż. Jacek Jagielski
10. dr hab. Janusz Skalski
11. prof. USz dr hab. Konrad Czerski
12. prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
13. prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
14. prof. dr hab. Wiktor Zipper
15. prof. UJ dr hab. Stanisław Kistryn
16. prof. dr hab. Wiesław Kamiński