Komisja Legislacyjna PTF

Kadencja 2006-2009

Kadencja 2004-2005
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. Wiesław A. Kamiński - przewodniczący
2. Tomasz Dzikowski
3. Krzysztof Fiałkowski
4. Franciszek Rozpłoch
5. Jerzy Warczewski
6. Andrzej Więckowski

Strona własna Komisji Legislacyjnej PTF