Komisja PTF ds. Sieci Szkół z Komputerowymi Minilaboratoriami Przyrodniczymi

Komisja powołana 3 marca 2007 r. ukonstytuowała się w składzie:
1. prof. dr hab. Grzegorz Karwasz - przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Maziewski
3. prof. dr hab. Henryk Szydłowski

Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym", 3 - 7 grudnia 2008, Toruń