Komisja Regulaminowa PTF

Kadencja 2010-2013
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Cichocki

Kadencja 2006-2009
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Cichocki

Kadencja 2004-2005
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. Bogdan Cichocki - przewodniczący
2. Wiesław A. Kamiński
3. Witold Dobrowolski
4. Krzysztof Fiałkowski
5. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska
6. Reinhard Kulessa
7. Jacek Mazur
8. Ireneusz Strzałkowski
9. Józef Szudy
10. Jerzy Warczewski