Komisja PTF Nauczania Fizyki w Szkołach

Kadencja 2010-2013
Przewodniczący: Mirosław Trociuk
1. Dr Waldemar Berej
2. Mgr Maria Dobkowska
3. Mgr Cezary Filipiuk
4. Dr Zofia Gołąb-Meyer
5. Dr Ewa Kurek
6. Mgr Mirosław Łoś
7. Dr Tadeusz Molenda
8. Mgr Ewa Pater
9. Dr Barbara Sagnowska
10. Mgr Dobromiła Szczepaniak
11. Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Kadencja 2006-2009
Przewodniczący: Mirosław Trociuk
1. Cezary Filipiuk
2. Maria Baster-Grząślewicz
3. Zofia Gołąb-Meyer
4. Mirosław Łoś
5. Ewa Kurek
6. Barbara Saganowska
7. Jadwiga Salach
8. Zuzanna Suwald
9. Mirosław Trociuk

Kadencja 2004-2005
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. Mirosław Trociuk - przewodniczący
2. Maria Baster-Grząślewicz
3. Zofia Gołąb-Meyer
4. Krystyna Raczkowska-Tomczak
5. Barbara Sagnowska
6. Jadwiga Salach
7. Adam Smólski - wiceprzewodniczący
8. Zuzanna Suwald