Komisja PTF Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych

Kadencja 2010-2013
Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Kadencja 2006-2009
Przewodniczący: dr hab. inż. prof. PWr Włodzimierz Salejda, tel. 071 3202020, Politechnika Wrocławska
1. dr hab. inż. prof. PWr Włodzimierz Salejda
2. dr hab. Bogusława Adamowicz
3. dr hab. prof. UWr Ryszard Cach
4. dr hab. prof. PP Jacek Goc

Kadencja 2004-2005
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
1. dr hab. inż. prof. PWr Włodzimierz Salejda - przewodniczący
2. dr hab. Bogusława Adamowicz
3. dr hab. prof. UWr Ryszard Cach
4. dr hab. prof. PP Jacek Goc