POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

KONFERENCJE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ PTF
PRZY DOFINANSOWANIU Z KBN

Nazwa imprezy, data i miejsce, instytucje organizujące, nazwisko osoby, która może udzielić informacji {Z - termin nadsyłania zgłoszeń, A - termin nadsyłania streszczeń, P - przewidywane wydanie materiałów, U - liczba uczestników, O - wysokość opłaty konferencyjnej, język}

20012000