LISTA DELEGATÓW
na Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego
w dniu 17 września 2003 r. w Gdańsku

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
1. Andrzej Maziewski
2. Mirosława Zuber

ODDZIAŁ BYDGOSKI
3. Stefan Kruszewski

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI
4. Wojciech Gruhn
5. Arkadiusz Mandowski
6. Danuta Płusa

ODDZIAŁ GDAŃSKI
7. Andrzej Bujko
8. Marek Grinberg
9. Krystyn Kozłowski
10. Andrzej Kuczkowski
11. Józef Sienkiewicz
12. Stanisław Zachara

ODDZIAŁ GLIWICKI
13. Jerzy Bodzenta
14. Andrzej Klimasek
15. Jacek Mazur

ODDZIAŁ KATOWICKI
16 Andrzej Ptok
17. Krystian Roleder
18. Jerzy Warczewski
19. Izabela Więcek
20. Wiktor Zipper

ODDZIAŁ KIELECKI
21. Janusz Braziewicz
22. Marcin Czarnota
23. Maciej Rybczyński

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
24. Krzysztof Fiałkowski
25. Zofia Gołąb-Meyer
26. Reinhard Kulessa
27. Elżbieta Kwaśniewska
28. Kazimierz Łątka
29. Krzysztof Malarz
30. Wiesław Mroszczyk
31. Jolanta Niemiec
32. Małgorzata Nowina-Konopka
33. Barbara Sagnowska
34. Jadwiga Salach
35. Władysław Waluś
36. Andrzej Zięba

ODDZIAŁ LUBELSKI
37. Wiesław A. Kamiński
38. Wiesława Korczak
39. Jerzy Meldizon
40. Janina Szaran
41. Mirosław Trociuk
42. Jerzy Żuk

ODDZIAŁ ŁÓDZKI
43. Bogusław Broda
44. Antonina Wiesława Noweta
45. Maria Mucha
46. Jerzy Rutkowski
47. Małgorzata Wojciechowska

ODDZIAŁ OPOLSKI
48. Stanisław Chabik
49. Stanisław Waga

ODDZIAŁ POZNAŃSKI
50. Danuta Bauman
51. Zdzisław Błaszczak
52. Andrzej Dobek
53. Jacek Goc
54. Marek Kozielski
55. Wojciech Nawrocik
56. Roman Świetlik

ODDZIAŁ RZESZOWSKI
57. Ryszard Kępa
58. Marian Kuźma
59. Jacek Polit
60. Aleksander Szymański

ODDZIAŁ SŁUPSKI
61. Tomasz Wróblewski

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
62. Adam Bechler
63. Józef Kirkiewicz
64. Tadeusz Rewaj

ODDZIAŁ TORUŃSKI
65. Andrzej Bielski
66. Stanisław Chwirot
67. Stanisław Łęgowski
68. Krystyna Mieloszyk
69. Józefina Turło

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
70. Jacek Baranowski
71. Szymon Bauch
72. Maria Dobkowska
73. Witold Dobrowolski
74. Wanda Doborzyńska-Głazek
75. Tomasz Fatyga
76. Jerzy Garbarczyk
77. Jan Grabski
78. Teresa Grycuk
79. Maciej Kolwas
80. Marek Kowalski
81. Ewa Kurek
82. Urszula Łucznik
83. Aleksandra Miłosz
84. Edward Mosinowicz
85. Andrzej Nadolny
86. Edward Pietras
87. Jan Pluta
88. Marcin Roszko
89. Tadeusz Stacewicz
90. Ireneusz Strzałkowski
91. Zuzanna Suwald

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
92. Jan Chojcan
93. Dariusz Grech
94. Bernard Jancewicz
95. Adam Kiejna
96. Tomasz Krzysztoń
97. Zygmunt Petru
98. Staniaława Szarska
99. Paweł Tomaszewski
100. Krystyna Żukowska

ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI
101. Lidia Kozdrowska
102. Ewa Królczyk
103. Anatol Nowicki
104. Andrzej Więckowski