POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2001

 1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2001 otrzymuje prof. dr hab. Aleksander Wolszczan za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za odkrycie pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. Wręczenie medalu i wykład laureata W poszukiwaniu drugiej Ziemi miały miejsce 21 maja 2002 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (zdjęcie).
 2. Nagrodę naukową im. Wojciecha Rubinowicza otrzymuje prof. dr hab. Henryk Witała z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za badanie oddziaływań trzyciałowych w hamiltonianie jądrowym.
 3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2001 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Andrzej Dragan za pracę Homodynowe nierówności Bella dla optycznych stanów typu kota Schrödingera wykonaną pod kierunkiem dr Konrada Banaszka w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Nagrodę PTF II stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2001 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Tatiana Lech za pracę Transport pędu w cieczach izotropowych i anizotropowych wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Jadżyna z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.
 5. Nagrodę PTF III stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2001 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Adam Bartczak za pracę Badanie oddziaływań barwników organicznych na podłożu półprzewodnikowym i metalowym wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Danuty Wróbel z Zakładu Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej.
 6. Nagrodę za popularyzację fizyki otrzymuje dr Małgorzata Klisowska za zaangażowaną działalność na rzecz promocji i upowszechniania fizyki w środowisku rzeszowskim.
 7. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2001 otrzymuje ex aequo:
  - mgr Bogusław Lanuszny nauczyciel z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (Oddział Katowicki) za twórczą, opartą na eksperymencie pracę z młodzieżą,
  - mgr Franciszka Kita nauczycielka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (Oddział Rzeszowski) za wieloletnią, twórczą pracę z młodzieżą uzdolnioną.
 8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje mgr Bożena Szymczak-Bogdańska nauczycielka z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi (Oddział Łódzki) za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i dzielenie się doświadczeniem z Polakami na Wschodzie.
 9. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje mgr Wojciech Pieczyński nauczyciel z Liceum Ogolnikształcącego Św. Marii Magdaleny w Poznaniu ( Oddział Poznański) za wieloletnią, opartą na eksperymencie pracę z młodzieżą.
 10. Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2001 otrzymują:
  - mgr Marta Gliwska-Rybczyk nauczycielka z Zespołu Szkół w Strzyżowie (Oddział Rzeszowski),
  - mgr Teresa Całka nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego w Bochni (Oddział Krakowski)
  za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.
Nagrody oraz dyplomy uznania zostały wręczone Laureatom podczas ceremonii otwarcia XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu w dniu 17 września br. o godzinie 8.30 w Auli UMK, ul. Gagarina 11 (Osiedle Bielany).