POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2002

  1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2002 otrzymuje prof. dr David Shugar za wybitne osiągnięcia w biofizyce molekularnej oraz decydujący wkład w rozwój tej dziedziny w Polsce
  2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2002 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Agnieszka Płachta za pracę Medyczne zastosowania promieniowania laserowego w niskoenergetycznej terapii laserowej wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Gawlika w Zakładzie Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  3. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2002 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Michał Zieliński za pracę Metoda silnego wiązania: wizualizacja nanostruktur i rozkładów gęstości wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Jaskólskiego w Zespole Teorii Struktur Niskowymiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2002 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Justyna Krzaczkowska za pracę Badanie własności fizycznych kinetyny wykonaną pod kierunkiem dr hab. Genowefy Ślósarek w Zakładzie Biofizyki Molekularnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  5. Nagrodę za popularyzację fizyki otrzymuje prof. dr hab. Krzysztof Ernst za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
  6. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2002 otrzymuje mgr Stanisław Lipiński nauczyciel w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie za wieloletnią, twórczą pracę z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy na forum międzynarodowym.
  7. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2002 otrzymuje mgr Maria Rut-Marcinkowska - nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Poznaniu za oryginalne formy pracy pozalekcyjnej i ich popularyzację.
  8. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2002 otrzymuje mgr Barbara Orchel - nauczycielka w XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Romana Ingardena w Krakowie za niestandardowe metody pracy z uczniami klas humanistycznych.
  9. Wyróżnienia dla nuczycieli za rok 2002 otrzymują mgr Maria Dobkowska - nauczycielka w Zespole Szkół nr 101 w Warszawie i mgr Krystyna Raczkowska-Tomczak - nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Opolu za wyzwalanie zainteresowań fizyką u młodszych uczniów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 listopada 2002 r. o godz. 10:30 w Auli Nowej Wydziału Fizyki UW (Hoża 69, Warszawa) podczas Zebrania Plenarnego ZG PTF w Warszawie.