POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2003

 1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2003/2004 otrzymują:
  - prof. dr hab. Andrzej Białas za wybitne osiągnięcia w fenomenologii cząstek elementarnych oraz stworzenie szkoły fizyki teoretycznej w Krakowie,
  - prof. dr hab. Stefan Pokorski za wybitne osiągnięcia w teorii cząstek elementarnych oraz stworzenie szkoły fizyki teoretycznej w Warszawie.
 2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2003 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Katarzyna Bolonek za pracę Minimalizacja zasady nieoznaczoności w niekomutatywnej mechanice kwantowej wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kosińskiego w Katedrze Fizyki Teoretycznej II Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
  Nagrodę PTF II stopnia za rok 2003 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Krzysztof Inglot za pracę Budowa mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji warstw Langmuira pod kątem Brewstera wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Bauman w Katedrze Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
  Nagrodę PTF III stopnia za rok 2003 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Krzysztof Końca za pracę Analiza obrazu pomiaru poziomu uszkodzeń DNA metodą elektroforezy pojedynczych komórek wykonaną pod kierunkiem dr Zbigniewa Kozy w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Nagrodę za popularyzację fizyki otrzymuje zespół w składzie: dr Jerzy Jarosz, dr Aneta Szczygielska i mgr Janina Pawlik za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
 4. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2003 otrzymuje mgr Ludwik Lehman z II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie za zorganizowanie szkolnego Obserwatorium Astronomicznego i rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką i astronomią.
  Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2003 otrzymują ex aequo: mgr Elżbieta Zawistowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Warszawy i mgr Anna Hartleb z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach za pracę z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy w olimpiadach fizycznych.
  Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2003 otrzymuje mgr Mirosław Łoś z Zespołu Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim za upowszechnianie zainteresowań fizyką.
  Wyróżnienia dla nuczycieli za rok 2003 otrzymują:
  - mgr Małgorzata Kaczorowska-Litak, nauczycielka z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie za współpracę z europejskimi szkołami w nauczaniu fizyki,
  - mgr Marek Lipiński, nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie za zorganizowanie masowej imprezy Fizyka na Scenie.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 września 2003 r. podczas ceremonii otwarcia XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku.