POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2004

 1. Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2004 przyznano zespołowi w składzie: dr Michał Horodecki, dr Paweł Horodecki i dr hab. prof. UGd Ryszard Horodecki za teoretyczne prace na temat kwantowej informacji i właściwości stanów splątanych.
 2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2004 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Piotr Fita za pracę Femtosekundowa dynamika stanów wzbudzonych cząstek organicznych, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Radzewicza w Zakładzie Optyki, Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2004 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Joanna Sykut, za pracę Zależność energii jąder atomowych od temperatury, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Pomorskiej w Zakładzie Teorii Jądra Atomu, Instytutu Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 4. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2004 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Małgorzata Kasprzak, za pracę Thermal up-scattering of very cold and ultracold neutrons in solid deuterium, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Bodka w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 5. Nagrodę za popularyzację fizyki im. prof. Krzysztofa Ernsta otrzymuje prof. dr hab. Jan Gaj za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
 6. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2004 otrzymuje mgr Agnieszka Bieniecka-Marczyńska - nauczycielka z XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi za nowatorskie formy pracy z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy w krajowych i międzynarodowych Olimpiadach Fizycznych.
 7. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2004 otrzymują ex aequo:
  - mgr Halina Szalaty z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za pracę z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy w Olimpiadach Fizycznych i Astronomicznych
  i dr Urszula Krawiec-Wróbel - nauczycielka z Gimnazjum nr 54 i Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Krakowie za rozbudzanie zainteresowań fizyką i wybitne osiągnięcia w pracy z liczną grupą młodzieży.
 8. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2004 otrzymuje mgr Elżbieta Brandstatter-Poczobut - nauczycielka z 12 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.
 9. Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2004 otrzymuje mgr Maria Rowińska z LXIII Liceum Ogólnokształcacego im. Lajosa Kossutha w Warszawie za oryginalne pomysły konkursów popularyzujących fizykę.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 grudnia 2004 r. o godz. 10:30 w Auli Nowej Wydziału Fizyki UW (Hoża 69, Warszawa) podczas Zebrania Plenarnego ZG PTF w Warszawie.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach