POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2005

 1. Medal im. Mariana Smoluchowskiego za rok 2005 otrzymuje prof. dr hab. Jan Żylicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego za wybitny wkład w fizykę jądrową.
 2. Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza otrzymuje prof. dr hab. Ryszard Tanaś z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w badaniach stanów splątanych dwóch atomów.
 3. Nagrodę specjalną z okazji Światowego Roku Fizyki otrzymuje dr Konrad Banaszek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Wyróżnienia honorowe za wkład w organizację obchodów Światowego Roku Fizyki otrzymują prof. dr hab. Leszek Jaroszewicz, dr Anna Kaczorowska, prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen.
 5. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2005 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Mikołaj Chojnacki za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Florkowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej Formowanie się przepływu Hubble'a w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów.
 6. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2005 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Kornelia Lewandowska za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Świetlika w Zakładzie Kryształów Molekularnych Instytutu Fizyki Molekularnej PAN Badanie widm podczerwieni warstw Langmuira-Blogett wybranych ftalocyjanin i porfiryny.
 7. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2005 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Agnieszka Anna Kluza za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Szuszkiewicza w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego Anihilacja pozytonów w metalach defektowanych poprzez jednoosiowe rozciąganie.
 8. Medal i nagrodę im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki otrzymuje dr hab. Maciej Geller z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego za zainicjowanie i organizację Festiwali Nauki w Warszawie.
 9. Medal i nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2005 otrzymuje dr Adam Smólski - nauczyciel i Redaktor Naczelny Fizyki w Szkole za zasługi w walce o utrzymanie dobrego poziomu nauczania fizyki w reformowanej szkole oraz za zorganizowanie i szerokie rozpropagowanie konkursu fizycznego Lwiątko.
 10. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2005 otrzymuje mgr Hanna Szyburska - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i znakomite wyniki w Olimpiadach Fizycznych.
 11. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2005 otrzymują ex aequo: mgr Urszula Mięsok - nauczycielka Gimnazjum im. O.M. Tomaszka w Pieńsku za rozbudzanie zainteresowań uczniów, za ukazywanie piękna przyrody przez fizykę i mgr Anna Legwant - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie za osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.
 12. Wyróżnienia dla nuczycieli za rok 2005 otrzymują : mgr inż. Grzegorz Depczyński - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie za doskonałe przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Fizycznej i Astronomicznej oraz za organizowanie licznych konkursów i mgr Maria Grygiel z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej za zorganizowanie ciekawego programu z okazji Światowego Roku Fizyki.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 września 2005 r. o godz. 9:00 w Auli Gmachu Fizyki PW (Koszykowa 75) podczas XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach