POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2006

  1. Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza otrzymuje dr hab. Marek Trippenbach z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w dziedzinie optyki nieliniowej fotonów i atomów.
  2. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Piotr Kolenderski za pracę Własności spektralne par fotonów generowanych w procesie parametrycznej konwersji częstotliwości wykonaną pod kierunkiem dr Konrada Banaszka w Zakładzie Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im .Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Wojciech Kaczmarek za pracę Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu metodą biomonitoringu wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Błaszczaka w Zakładzie Optyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  4. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Witold Jacak za pracę Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Gonczarka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
  5. Medal im. Krzysztofa Ernsta i dyplom za popularyzację fizyki otrzymuje prof. dr hab. Piotr Pierański za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
  6. Medal im. Grzegorza Białkowskiego i dyplom dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymuje mgr Ewa Pater - nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu - za pobudzanie aktywności uczniów prowadzące do ich sukcesów na polu międzynarodowym i krajowym.
  7. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymują ex aequo: mgr Anna Joachimiak - nauczycielka z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi - za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki w Olimpiadach Fizycznych i mgr Jadwiga Poznańska - nauczycielka z Gimnazjum nr 142 im. R. Szumana w Warszawie - za współautorstwo nowatorskiego kompletu podręcznika do gimnazjum i włączenie elementów ekologii do nauczania fizyki.
  8. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymuje mgr Krystyna Glanc - nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Koninie - za prowadzenie ciekawych form w pracy z uczniem zdolnym.
  9. Wyróżnienia dla nuczycieli za rok 2006 otrzymują: dr Aneta Mika - nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Szczecinie - za oryginalne pomysły zainteresowania uczniów fizyką i mgr Dobromiła Nowak-Szczepaniak - nauczycielka z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu - za twórczą i skuteczną pracę z młodzieżą.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 grudnia 2006 r. w Nowej Auli Wydziału Fizyki UW (Warszawa, Hoża 69) podczas Zebrania Plenarnego Zarządu Głównego PTF.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach