POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2007

 1. Medal im Mariana Smoluchowskiego za rok 2007 otrzymuje prof. dr hab. Robert R. Gałązka z Instytutu Fizyki PAN, za osiągnięcia z zakresu fizyki ciała stałego, a w szczególności za zapoczątkowanie badań półprzewodników półmagnetycznych.
 2. Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2007 i dyplom otrzymuje prof. dr hab. Wojciech Gawlik z Instytutu Fizyki UJ, za osiągnięcia z zakresu spektroskopii laserowej i fotoniki, a w szczególności za prace, które doprowadziły do wytworzenia w Polsce kondensatu Bosego-Einsteina.
 3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2007 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Dorota Kubacka, za pracę Oddziaływania warstwowe w mechanizmie rozpoznawania struktury kapu końca 5' mRNA przez izoformy ludzkiego białka eIF4E wykonaną pod kierunkiem dr Joanny Zuberek w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2007 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Michał P. Heller, za pracę Korespondencja AdS/CFT i plazma kwarkowo-gluonowa wykonaną pod kierunkiem dr hab. Romualda A. Janika w Instytucie Fizyki UJ.
 5. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2007 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Joanna Zemła, za pracę wykonaną Adsorpcja białek do powierzchni i wzorów polimerowych pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Budkowskiego w Instytucie Fizyki UJ.
 6. Medal i nagrodę im. Krzysztofa Ernsta za rok 2007 otrzymuje prof. dr hab. Andrzej Maziewski, za popularyzację fizyki, zwłaszcza w ośrodku białostockim.
 7. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego i Medal im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2007 otrzymuje dr Jadwiga Salach - emerytowana kierowniczka Zakładu Dydaktyki Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, za zasługi na rzecz kształcenia nauczycieli fizyki oraz utrzymania wysokiego poziomu nauczania fizyki w Polsce.
 8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2007 otrzymują ex aequo:
  mgr Marta Gliwska-Rybczyk - nauczycielka z Zespołu Szkół w Strzyżowie, za rozwijanie zainteresowań fizyką wśród młodzieży i
  mgr Mirosława Żuber - nauczycielka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, za sukcesy w pracy ze zdolną młodzieżą.
 9. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2007 otrzymują ex aequo:
  mgr Stanisław Rząd - nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju, za sukcesy w pracy ze zdolna młodzieżą i
  mgr Andrzej Sperka - nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, za rozwijanie zainteresowań fizyką wśród młodzieży.
 10. Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2007 otrzymują :
  mgr Zuzanna Suwald - nauczycielka z LXV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Zespole szkół nr 20 ul. Młynarska 2/6 w Warszawie, za działalność organizacyjną na rzecz środowiska nauczycieli fizyki,
  mgr Aleksandra Kluza - nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, za rozwijanie oryginalnych form pracy z młodzieżą,
  mgr Helena Nazarenko-Fogt - nauczycielka z X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, za rozwijanie aktywnych form nauczania fizyki.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 września 2007 r. podczas XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach