POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2008

 1. Medal im Mariana Smoluchowskiego za rok 2008 otrzymuje prof. dr hab. Józef Barnaś z Instytutu Fizyki UAM za osiągnięcia z zakresu teorii magnetyzmu ciała stałego, a w szczególności za wyjaśnienie zjawiska gigantycznego magnetooporu.
 2. Nagrodę PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2008 otrzymuje dr hab. Arkadiusz Wójs z Instytutu Fizyki P.Wr. za prace teoretyczne dotyczące cieczy kwantowych o ułamkowej statystyce kwazicząstek.
 3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Bartłomiej Biedroń za pracę Zależność widm hadronów od rapidity w modelu termalnym relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów wykonaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Broniowskiego (IFJ) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.
 4. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Justyna Chojnacka za pracę O ujemnym załamaniu fal wykonaną pod kierunkiem dr hab. Mirosława Bylickiego, prof. UMK w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
 5. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymują ex aequo:
  - mgr Marcin Jarosik za pracę Obserwacje radioastronomiczne Słońca. Budowa i działanie odbiornika VLF wykonaną pod kierunkiem dr Radosława Szczęśniaka w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej.
  - mgr Dawid Kucharski za pracę Pułapki jonowe. Oddziaływanie jonów z polem EM w pułapce Paula o niedoskonałej geometrii wykonaną pod kierunkiem dr Gustawa Szawioły na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
 6. Medal i nagrodę PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki za rok 2008 otrzymuje dr Stanisław Bajtlik z CAMK za wszechstronną i pełną pasji działalność popularyzatorską.
 7. Medal i nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymuje mgr Marek Golka - nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radomiu - za wkład w rozwój polskiej fizyki poprzez pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.
 8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymuje dr Jerzy Mucha - nauczyciel z V LO w Krakowie - za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.
 9. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymują ex aequo:
  - mgr Jadwiga Fojt-Jasińska - nauczycielka z Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze - za aktywną pracę na rzecz poprawy jakości nauczania fizyki w gimnazjum,
  - mgr Emilia Misch - nauczycielka z III LO w Poznaniu - za rozwijanie twórczych form pracy z uzdolnioną młodzieżą.
 10. Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2008 otrzymują:
  - mgr Robert Stasiak - nauczyciel z XIV LO w Warszawie - za zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki uczniów w Olimpiadach Fizycznych.
  - mgr Agata Błahut - nauczycielka z I LO w Rzeszowie - za pasję i twórcze przekazywanie wiedzy z fizyki.
  - mgr Włodzimierz Nawrocki - nauczyciel z XXXV LO w Łodzi - za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki uczniów w konkursach fizycznych.
  - mgr Ewa Królczyk - nauczycielka z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze - za rozbudzenie zainteresowań fizyką wśród uczniów gimnazjum.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 lutego 2009 r. o 10:30 w Sali Dużej Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW (Warszawa, Hoża 69) podczas Zebrania Plenarnego Zarządu Głównego PTF.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach