POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2009

 1. Medal im Mariana Smoluchowskiego za rok 2009 otrzymuje dr Wojciech Żurek z Los Alamos National Laboratory za badania związków pomiędzy fizyką klasyczną i kwantową.
 2. Nagrodę PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2009 otrzymuje prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz z Instytutu Fizyki UJ za udział w sformułowaniu kazualnej teorii grawitacji w czterech wymiarach.
 3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2009 otrzymuje mgr Anna Dyrdał za wyróżniającą się pracę magisterską Topologiczny anomalny efekt Halla wykonaną pod kierunkiem prof. J. Barnasia, na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
 4. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2009 otrzymuje mgr Wojciech Brzezicki za wyróżniającą się pracę magisterską Kwantowe przejścia fazowe w łańcuchach spinowych wykonaną pod kierunkiem prof. drhab. Andrzeja M. Olesia w Instytucie Fizyki UJ.
 5. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2009 otrzymuje mgr inż. Bartłomiej Grześkiewicz za wyróżniającą się pracę magisterską Model materiału o ujemnym współczynniku załamania dla fal elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego wykonaną pod kierunkiem dr hab. Eryka Wolarza, na Wydziale Fizyki Politechniki Poznańskiej.
 6. Medal i nagrodę im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki za rok 2009 otrzymuje prof. dr hab. Jan Stankowski za wszechstronną i pełną pasji działalność popularyzatorską, w szczególności za organizację warsztatów naukowych Lato z helem.
 7. Medal i nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2009 otrzymuje mgr Elżbieta Kawecka - nauczycielka z XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie - za wkład w rozwój nowych metod nauczania fizyki, a w szczególności wspomaganych technologią informacyjną oraz pracę z nauczycielami i młodzieżą, mającą na celu zwiększenie efektywności nauczania-uczenia się.
 8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2009 otrzymują ex aequo:
  mgr Jacek Orzechowski - nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach - za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie krajowej i międzynarodowej,
  dr Dagmara Sokołowska - nauczycielka z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie - za wkład w kształcenie przyszłych naukowców poprzez stosowanie nowych inicjatyw w nauczaniu.
 9. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2009 otrzymują ex aequo:
  mgr Maria Puchta - nauczycielka z Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie - za aktywną, twórczą pracę na rzecz poprawy jakości nauczania fizyki w gimnazjum i liceum,
  mgr Paweł Zięba - nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu - za wdrażanie indywidualnego programu nauczania fizyki i sukcesy w pracy z uzdolnionymi uczniami.
 10. Dyplom specjalny za rok 2009 otrzymuje prof. dr hab. Andrzej Bielski z Instytutu Fizyki UMK za długoletnią działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
 11. Dyplom specjalny za rok 2009 otrzymuje dr Wojciech Dindorf za znaczny i niekonwencjonalny wkład w kształcenie nauczycieli w Polsce.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2009 r. podczas XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach