POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za rok 2010

  1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2010 otrzymuje prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN i Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW za wkład w stworzenie podstaw fizycznych spintroniki.
  2. Nagrodę PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2010 otrzymuje zespół w składzie prof. dr hab. Stanisław Bednarek i dr hab. Bartłomiej Szafran z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH za prace teoretyczne dotyczące kropek kwantowych.
  3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2010 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Piotr Kaczmarkiewicz za pracę Polarony drugiego rzędu w samorosnących kropkach kwantowych InAs/GaAs, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Machnikowskiego, na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
  4. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2010 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Paweł Kuczera za pracę Udokładnienie struktury dekagonalnego kwazikryształu AlNiCo z wykorzystaniem metod statystycznych, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Wolnego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
  5. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2010 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Anna Musiał za pracę Mikrofotoluminescencja pojedynczych kresek kwantowych, wykonaną pod kierunkiem dr Grzegorza Sęka, w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej.
  6. Medal i nagrodę im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki za rok 2010 otrzymuje dr Anna Hajdusianek z Politechniki Wrocławskej.
  7. Medal i nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2010 otrzymuje mgr Mirosław Trociuk, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i w II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, za wszechstronne działania na rzecz podnoszenia poziomu nauczania fizyki i wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.
  8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2010 otrzymują ex aequo: mgr Stanisław Lipiński, nauczyciel XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, za wieloletnie sukcesy w pracy z uzdolnioną młodzieżą. i mgr Grzegorz Sęk, nauczyciel fizyki i astronomii z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, w uznaniu zasług w krzewieniu wiedzy astronomicznej wśród młodzieży.
  9. Wyróżnienie dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2010 otrzymuje mgr Tomasz Skowron, nauczyciel XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, za osiągnięcia w pracy z uzdolnioną młodzieżą.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2010 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (Warszawa, ul. Koszykowa 75) podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 90 lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach