POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Nagrody PTF za 2011 r.

 1. Medal Mariana Smoluchowskiego otrzymuje prof. dr hab. Krzysztof Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za całokształt osiągnięć w dziedzinie teorii dynamiki jądrowej, a w szczególności za pracę nad rozszczepieniem gorących i szybko rotujących jąder złożonych oraz pionierskie prace dotyczące własności jąder hiperciężkich i nad rolą efektów powłokowych i kolektywnych w dynamice jąder atomowych.
 2. Nagrodę naukowa PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymuje dr hab. Andrzej Rybicki z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za pionierski wkład w badania silnych i elektromagnetycznych efektów w peryferycznych zderzeniach jądro-jądro
 3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Michał Januszewski za pracę Anomalous transport processes in Josephson junctions wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Łuczki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
 4. Nagrodę PTF II stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Mateusz Borkowski za pracę Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie wykonaną pod kierunkiem dr hab. Romana Ciuryło w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Nagrodę PTF III stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr Dominika Wawrzyńczyk za pracę Nanokoloidy NaYF4 domieszkowane jonami neodymu Nd3+ - synteza, właściwości spektroskopowe oraz zastosowanie w termoterapii wykonaną pod kierunkiem dr inż. Artura Bednarkiewicza w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 6. Dwie równorzędne nagrody za popularyzację fizyki im. Krzysztofa Ernsta za wszechstronną działalność popularyzującą fizykę w społeczeństwie i animację zainteresowań uczniów i młodzieży otrzymują:
  prof. dr hab. Wojciech Nawrocik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  dr hab. Jerzy Stelmach, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
  oraz Nagrodę Specjalną PTF otrzymuje dr Jan Grabski, Politechnika Warszawska
 7. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego i Medal im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje: mgr Barbara Zegrodnik - nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach za rozwijanie twórczych form pracy z młodzieżą oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej w kraju i za granicą
 8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymują ex aequo:
  mgr Marek Lipiński - nauczyciel i wicedyrektor I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie , za organizację różnorodnych działań w celu zainteresowania uczniów i lokalnej społeczności fizyką
  dr Włodzimierz Natorf - nauczyciel w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, za pasję i twórcze przekazywanie wiedzy z fizyki i wkład w poprawę jakości nauczania.
 9. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje mgr Teresa Łaskowska - nauczycielka w I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, za pracę z uzdolniona młodzieżą
 10. Wyróżnienia dla nauczycieli otrzymują :
  mgr Grzegorz Łopatka - nauczyciel w II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, za pracę z utalentowaną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej,
  mgr Anna Mazurkiewicz - nauczycielka z V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, za organizowanie innowacyjnych i efektywnych form pracy z młodzieżą,
  mgr Ewa Gajda - nauczycielka z V LO w Bielsku-Białej, zorganizowanie motywujących form pracy z młodzieżą,
  mgr Romuald Kondys - nauczyciel z II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, za pracę z utalentowaną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 września 2011 r. podczas XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie.

Laureaci nagród PTF w poprzednich latach