POLSKIE  TOWARZYSTWO FIZYCZNE
Oddział Bydgoski
Obszar działania: część woj. kujawsko-pomorskiego
Kadencja 2010 - 2011
 
Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTF
Przewodniczący: prof. dr hab. Stefan Kruszewski
(e-mail: skrusz@cm.umk.pl)
Sekretarz: dr Małgorzata Pyskir
(e-mail: gosia@cm.umk.pl)
Skarbnik: dr Grażyna Czerniak
(e-mail: gbalcer@utp.edu.pl)
Członkowie: prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. dr hab. Adam Gadomski, dr Włodzimierz Masierak, dr Beata A. Pietrewicz, mgr Piotr Malinowski, mgr Alicja Wojtyna-Jodko
Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego PTF
Członkowie: prof. dr hab. Piotr Malinowski, doc. dr Mikołaj Rozwadowski, mgr Andrzej Wronkowski
Sekretariat Oddziału Bydgoskiego PTF

Instytut Matematyki i Fizyki ATR, al. S. Kaliskiego 7, 85-796 BYDGOSZCZ
tel. (52)3408612, 3408692, 3408643, faks: (52)3408063, 3408643

WWW: ZA