POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

PATRONI PTF


Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego