Reforma programowa przedstawiona przez MEN

W dniu 8 kwietnia 2008 r. na stronach internetowych MEN pojawił się projekt szkolnej reformy programowej z zaproszeniem do dyskusji do 15 maja 2008 r. Planujemy przedstawić stanowisko PTF w sprawie tego projektu.
Liczę na Państwa opinie na temat reformy proponowanej przez MEN.

Zofia Gołąb-Meyer meyer@th.if.uj.edu.pl
Przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej PTF

  1. Opinia Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności
  2. Uwagi dr Zofii Gołąb-Meyer
  3. Kilka uwag krytycznych prof. Krzysztofa Fiałkowskiego
  4. Uwagi dr Marii Baster-Grząślewicz
  5. Opinia dr Jadwigi Salach
  6. Stanowisko Sekcji Nauczycielskiej PTF + aneks
  7. List ze stanowiskiem Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach + uwagi
  8. Kilka krytycznych uwag "spod tablicy" Cezarego Filipiuka
  9. List dr Barbary Sagnowskiej
  10. Uwagi Ewy Strugały